• Z kart historii

    • Z kart historii Szkoły Podstawowej w Staniewicach

    •  

     22 września 1963 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Staniewicach. Było to ważne wydarzenie nie tylko dla mieszkańców wsi, ale i dla całego powiatu sławieńskiego. Przybyli przedstawiciele władz powiatowych i oświatowych, dyrektorzy okolicznych szkół oraz grupa żołnierzy z Darłowa wraz z dowódcą. Nowa szkoła otrzymała imię i zyskała patrona - jednostkę wojskową Marynarki Wojennej w Darłowie. Pełna nazwa naszej szkoły brzmiała: Szkoła Podstawowa w Staniewicach imienia Artylerzystów Marynarki Wojennej. Tę ważną chwilę upamiętnia obraz, który wisi w holu szkoły już od 50 lat. Dyrektorem szkoły był wówczas Kazimierz Pranczk. Do nowego budynku, do klasy pierwszej, przyszły dzieci urodzone w 1955 roku. Od 2 listopada tego roku, w budynku funkcjonowała również Szkoła Przysposobienia Rolniczego, która w 2-letnim cyklu kształciła młodych rolników.

     W 1967 roku dyrektorem szkoły został Zdzisław Hazy i sprawował tę funkcję przez 27 lat. W tym też roku szkolnym 1967/68 nasza szkoła posiadała największą liczbę uczniów w całej swojej historii Było ich aż 236. Jesienią 1968 roku zasadzono przed budynkiem szkoły 2 świerki kanadyjskie. Jeden z nich uległ wiosennym wichurom, które nawiedziły Pomorze w roku 2005. Ten, który pozostał, jest świadkiem wydarzeń, jakie miały miejsce przez 45 lat w naszej szkole.

      

     Już w następnym, 1969 roku, na terenie przyległym do szkoły urządzono boisko, na którym można było grać w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkową oraz skocznię w dal. Trawiasta nawierzchnia boiska spełniała ówczesne wymogi dotyczące gier zespołowych. W tym czasie zasadzono również żywopłot świerkowy, który istnieje do dzisiaj, a jego wiek; 44 lata; jest niemal zagadką biologiczną. W roku szkolnym 1972/73 zlikwidowano dwie filie szkoły – w Tyniu i Nosalinie, a ich uczniowie zaczęli uczęszczać do szkoły w Staniewicach. W czasie wakacji 1974 roku funkcjonował w szkole tzw. Dzieciniec Wiejski. Było to okresowe przedszkole, do którego uczęszczały dzieci, których rodzice byli zajęci pracami żniwnymi. W roku szkolnym 1976/77 powiększył się obwód naszej szkoły przybyli uczniowie z Mazowa i Chudaczewka.

     Rok szkolny 1977/78 to początek reformy w szkolnictwie. Wprowadzono dziesięcioletni cykl nauki w szkole podstawowej i świadectwa z czerwonym paskiem dla najzdolniejszych uczniów. Szkoła w Staniewicach podlegała Zbiorczej Szkole Gminnej w Postominie. W roku 1984 zrezygnowano z reformy szkolnictwa, zlikwidowano szkoły zbiorcze i szkoła stała się znowu samodzielną jednostką podlegającą Inspektorowi Oświaty w Postominie, później Gminnemu Zespołowi Oświaty w Postominie.

     Rok szkolny 1989/90 to ważny okres w życiu szkoły. Po pierwsze – szkoła w Staniewicach stała się pierwszą szkołą w gminie, w której rozpoczęto nauczanie języka niemieckiego w klasach V – VIII. Uczniowie tych klas mieli do dyspozycji tylko 5 podręczników. Po drugie – dyrektor szkoły, Zdzisław Hazy założył przy szkole arboretum. Było ono bazą do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Szkoła w kwiatach”. W 1993 roku zdobyliśmy zaszczytne I miejsce w Polsce. Gazeta „Goniec Pomorski” między innymi napisała o nas: „Ta niewielka szkoła przyćmiła wielkomiejskie podstawówki z pięknymi gabinetami biologicznymi. A wychowanie przez pielęgnację roślin zaczęło się w tej szkole 25 lat temu od … żywopłotu”.

     W roku 1994 dyrektorem szkoły została Anna Jończyk. W latach 1996-1999 prowadziliśmy działalność innowacyjną, w wyniku której otrzymaliśmy tytuł „Szkoły promującej zdrowie”.

     W 1997 roku zaczęła się nasza przygoda z komputerami. Dzięki staraniom pani dyrektor Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie sprezentowała nam 3 komputery i 2 drukarki.

     Rok 1999 jest przełomowy dla polskiej edukacji. Wskutek reformy szkolnictwa ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Staniewicach zostaje przekształcona 
     w sześcioklasową.

     Pod koniec lat 90-tych wyremontowano gruntownie salę gimnastyczną, toalety, bibliotekę, pokój nauczycielski i w październiku 2002 roku oddano do użytku stołówkę i kuchnię, w której przygotowywane są posiłki dla dzieci.

     Po rozwiązaniu Gminnego Zespołu Oświaty w 2003 roku do szkoły przekazano księgowość i kadry, a organem prowadzącym szkołę została Gmina Postomino.

     W roku 2004 dyrektorem szkoły została Bogumiła Roman- Struś. Rok później powstała pierwsza pracownia komputerowa, do której zakupiono 10 jednostek komputerowych. Do nauki oprócz języka niemieckiego wprowadzono także język angielski.

     Nie najnowszy już budynek szkoły wciąż wymagał ciągłych remontów i unowocześnień; w całym budynku drewniane okna wymienione zostały na nowoczesne plastikowe, parkiet zastąpiono płytkami, powstał magazyn sportowy, gabinet dyrektora, pedagoga i logopedy, sekretariat i księgowość. W listopadzie 2009 r. do użytku oddano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową, a w 2013 plac zabaw.

     Od 2007 roku bierzemy udział w realizacji licznych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu wzbogaciliśmy się o wiele pomocy dydaktycznych, między innymi: tablicę multimedialną, projektor, laptopy, kamerę, dyktafony, mikroskopy, sprzęt sportowy, a nasi uczniowie mogli wyjeżdżać do teatru i filharmonii oraz na wycieczki krajoznawcze i rajdy rowerowe.

     Uczniowie naszej szkoły, co roku biorą udział w Gminnym Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego odnosząc w nim sukcesy. Młodzi artyści reprezentują szkołę, gminę i powiat na wielu konkursach artystycznych.

     Od ponad dziecięciu  lat tradycją naszej szkoły jest organizacja wiosennych zmagań ortograficznych dla uczniów z naszej gminy pod nazwą „Mistrz Ortografii” dla klas IV-VI i „Mały Mistrz Ortografii” dla klas III.

     W szkole działa 8 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Gryf” prowadzona przez druhnę Emilię Foryś.

     Kontynuowana jest idea wychowania przez sport; w 2005r. w szkole powstał Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica”. Obecnie mali sportowcy biorą udział w zawodach na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym. Szczególnie silną grupę zawodników stanowi zespół trenujący warcaby stupolowe.

     Na podstawie Kronik Szkolnych opracowała Mirosława Mrowińska — nauczycielka Szkoły Podstawowej w Staniewicach

      

     DYREKTORZY

     1945 —1950        Kazimierz Karwasz

     1950 —1952          Alfons Ossowski

     1952 —1967        Kazimierz Pranczk

     1967 —1994              Zdzisław Hazy

     1994 —2004              Anna Jończyk

     2004 —        Bogumiła Roman-Struś

      

     NAUCZYCIELE

     1. Karwasz Janina

     2. Rubnikowicz

     3. Leśniewska

     4. Dudzisz Teresa

     5. Zawada Jan

     6. Hebel Władysława

     7. Fischoeder Helena

     8. Wende Zofia

     9. Kultys Irena

     10. Maciocha Irena

     11. Tęgosik Jadwiga

     12. Waksmundzka Maria

     13. Woźniak Helena

     14. Staszak Zofia

     15. Nagórska Danuta

     16. Skrzypkowska Zofia  (Grzegorczyk)

     17. Pietrzykowska Krystyna (Łuniewska)

     18. Dudkowski Ziemowit

     19. Wójcik Zofia

     20. Feckiw Anna

     21. Różańska Jadwiga

     22. Kowalski Marian

     23. Kowalska Mirosława

     24. Skrzypkowski Brunon

     25. Hazy Janina

     26. Windorpski Kazimierz

     27. Lupa Krystyna  (Stosik)

     28. Siwiec Danuta

     29. Kufel Jolanta

     30. Kisielowski Jacek

     31. Foryś Emilia

     32. Szmyd Małgorzta

     33. Bukowska Izabela

     34. Recka Natalia

     35. Kuśmierczyk Halina (Figura)

     36. Badowska Krystyna

     37. Ożóg Krystyna

     38. Firkowska  Barbara

     39. Gliszczyńska- Krążko Danuta

     40. Lupa Marian

     41. Adamiak Janina

     42. Mucha Irena (Dawidowicz)

     43. Krinke Jadwiga

     44. Hodczak Janina

     45. Bala Jan

     46. Bojkowska Barbara

     47. Wenda Bogdan

     48. Zbyszyńska Renata

     49. Foryś Mieczysław

     50. Tilak Irena

     51. Wojciechowska Halina

     52. Grzejszczak Elżbieta

     53. Socha Mirosława

     54. ks. Mirosław Kosior

     55. ks. Milewski Włodzimierz

     56. Hazy Renata

     57. Kenig Bronisława

     58. Jóźwik Halina

     59. Ginter Anna

     60. Michalak Wojciech

     61. Ciesielska Sylwia

     62. ks. Jasiński Jan

     63. Dubert Edyta

     64. Mróz Anna

     65. Kurzawska Krystyna

     66. Burda Krystyna

     67. Wolikowski Jacek

     68. Ochocka Magda

     69. Łabędzka Małgorzata

     70. Zalewska Anita

     71. Dawidowicz Anna

     72. Jabłońska Joanna

     73. Wiśniewska Iwona (Dwojak)

     74. Szajner Krzysztof

     75. Mrowińska Mirosława

     76. Herman Dagmara

     77. Mazurek Anna  (Podgórska)

     78. Cabaj Henryka

     79. Woropaj - Stępień Magdalena

     80. Myślak Ewelina

     81. Sroka Sławomir

     82. Matczak Joanna

     83. Duk - Szlawska Jolanta

     84. Banaś Łukasz

     85. Chylewska - Sroka Anna

     86. Pecka Karolina

      

     PRACOWNICY OBSŁUGI

     1. Wasilewski Józef

     2. Stachowicz Maria

     3. Podgórska Irena

     4. Gołojuch  Jan

     5. Antkowiak Bolesława

     6. Szewczyk Andrzej

     7. Zawadzka Sabina

     8. Talaśka Julia

     9. Dziewięcka Aleksandra

     10. Puchała Stanisława

     11. Krawczuk Katarzyna

     12. Lisek Krystyna

     13. Kowalik Alicja

     14. Sikora Jan

     15. Sikora Krzysztof

     16. Szlawska Zofia

      

     Historię budynku i listę pracowników udało nam się odtworzyć na podstawie dokumentów istniejących w szkole.

      

     Jeżeli macie Państwo szerszą wiedzę na ten temat prosimy o kontakt.