• Wspomnienia z Jubileuszu

     • SZKOŁA PODSTAWOWA W STANIEWICACH

      8.06.2013r.

      50 LAT MINĘŁO…

       

      Uroczysta Msza Święta

      Istnienie budynku Szkoły Podstawowej w Staniewicach, zawdzięczamy pracy ludzi, którzy pół wieku temu postanowili stworzyć dzieciom nowe warunki do nauki. Aby podziękować za 50 lat istnienia, uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele św. Michała Archanioła w Staniewicach, którą celebrował Proboszcz Wojciech Cezary Filimon. W swojej homilii podkreślił, jak bardzo ważne w życiu człowieka są marzenia. Powinniśmy śmiało i odważnie patrzeć w przyszłość. „Nie należy obawiać się podejmowania nowych wyzwań, ważne, abyśmy sięgali nie tylko myślami, ale również czynami trochę dalej, dalej i jeszcze dalej...” zachęcał Proboszcz.

       

      Powitanie

      Część oficjalną rozpoczęła dyrektor szkoły Bogumiła Roman-Struś, która powitała przybyłych na uroczystość gości, sponsorów, absolwentów, nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników oraz przyjaciół szkoły. W tym dniu obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, oświatowych, dyrektorzy szkół, byli pracownicy, absolwenci, rodzice, przedstawiciele lokalnej i szkolnej społeczności.

       

      Podziękowania

      Następnie dyrektor szkoły przekazała podziękowania dla Absolwenta Szkoły Podstawowej w Staniewicach Wójta Gminy Postomino Pana Janusza Bojkowskiego za to, że wspiera istnienie wszystkich szkół w Gminie Postomino. Dba o warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli, każdy problem szkoły spotyka się zawsze ze zrozumieniem, pomocą i radą a sprawy trudne są rozwiązywane – podkreślała dyrektor szkoły.

      Podziękowania otrzymali także emerytowani dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Staniewiach: Pani Anna Jończyk i Zdzisław Hazy. To Oni tworzyli dorobek wielu pokoleń, tworzyli historię i tradycje szkoły, torowali drogę do sukcesów uczniów, wychowywali i wpajali wartości patriotyczne, wpływali na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek.

      Słowa uznania skierowane zostały także do Radnych Gminy Postomino, za decyzje, które pomagają realizować marzenia, za działania, które mają na celu dobro uczniów i całego szkolnego środowiska.

      „Dziękuję byłym i obecnym nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom, absolwentom, sponsorom, strażakom, przyjaciołom szkoły, za wszystko, co zrobiliście. Za to, że dzięki Wam dzisiejsza uroczystość, nie tylko ma sens, ale przede wszystkim jest możliwa.” – dodała dyrektor szkoły.

       

      Przemówienie dyrektora szkoły

      „W życiu każdego człowieka są chwile, wobec których nie można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji i przemyśleń. Mamy wówczas okazję do rozpamiętywania tego, co było, co jest i mamy też okazję do snucia wizji tego, co będzie. Okazje tego typu nie zdarzają się codziennie. Są to wydarzenia, na które czeka się latami, często nawet pół wieku.  Każda okazja jest dobra, aby spotkać ludzi, których myśli i wspomnienia wiążą się ze Szkołą Podstawową w Staniewiach. Ten dzień to czas przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. Ta także czas wzruszeń. Powrót do szkoły to, bowiem powrót do tego, co ocalało, jako obraz najpiękniejszych lat życia. Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy zawsze jest Uczeń, duszą szkoły jest Nauczyciel, wsparciem – Rodzice, a dumą Absolwenci” – fragment przemówienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staniewicach Bogumiły Roman-Struś.

       

      Wspomnienia

      „Wszystko wokół się zmienia tylko jednego czas nie zmienił -  magii tego miejsca, którego próg przekraczając na powrót ma się kilkanaście lat.

      Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu wydaje się, że już zapomnieliśmy. Ze szczególnym wzruszeniem myśleć będziemy o pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli. Pomimo, że nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia”- powiedziała na zakończenie dyrektor szkoły

      Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć tych osób, które były z nami, a obecnie już odeszły na zawsze.

       

      Głos oddaliśmy Gościom i Absolwentom

      Wójt Gminy Postomino Pan Janusz Bojkowski złożył wszystkim uczestnikom Jubileuszu serdeczne życzenia i wraz z Zastępcą Wójta Gminy Postomino Panem Adamem Drapałą przekazał na ręce dyrektora szkoły pamiątkowy dyplom. Następnie emerytowania nauczycielka szkoły Pani Danuta Siwiec w specyficzny i zabawny sposób przedstawiła nam wizję szkoły przyszłości. Kolejno wystąpili: absolwent szkoły - Pan Zbigniew Łuczak, Senator Rzeczpospolitej Polskiej Piotr Zientarski, Radny Powiatu Sławieńskiego i absolwent szkoły Pan Janusz Stachowicz, Pan Zdzisław Siedlecki. Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Sławnie Pani Anna Fikier, dyrektorzy szkół w gminie Postomino Pani Renata Mazur, Elżbieta Safaryn, Aleksandra Kurek oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrześnicy Pani Iwona Duszyńska przekazały życzenia i gratulacje z okazji tej wyjątkowej uroczystości. Goście przekazali w prezencie dla szkoły wiele publikacji książkowych, medali okolicznościowych i pamiątkowych dyplomów. W swoich wystąpieniach złożyli gratulacje i wygłosili wiele ciepłych słów pod adresem szkoły.  Cennym prezentem było ręcznie haftowane Godło Polski przekazane przez absolwentów szkoły; rodzinę Jasinów.

       

      Występy uczniów

      Przyszedł czas na pokazy artystyczne uczniów naszej szkoły. Swoje umiejętności zaprezentowali najmłodsi uczniowie. Zespół taneczny Błyskawice i Bolero oraz zespół wokalny Złote Nutki zebrały gromkie brawa za swoje brawurowe występy.

       

      Z kart historii szkoły…

      Pani Janina Adamiak, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Staniewicach, przedstawiła historię budynku. Opracowanie na podstawie najstarszych kronik szkoły i dokumentów dostępnych w szkole pozwoliło powrócić wspomnieniami do dni, kiedy powstawała nasza szkoła.

       

      Drzewo Pamięci

      Ważną chwilą uroczystości było posadzenie Drzewa Pamięci. Ten uroczysty moment związany był z tradycją zapoczątkowaną przez dyrektora Zdzisława Hazego. Delegacja w składzie: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Staniewicach Bogumiła Roman- Struś, Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski, Emerytowani Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Staniewiach: Anna Jończyk i Zdzisław Hazy wspólnie zasadzili symboliczne drzewo w szkolnym arboretum – dumie wielu pokoleń absolwentów szkoły.

      Otwarcie placu zabaw

      Miłym akcentem kończącym Jubileusz było oficjalne otwarcie placu zabaw. Prezent z okazji Jubileuszu od władz Gminy Postomino sprawił największą radość przede wszystkim uczniom naszej szkoły. „Warto marzyć, bo one się spełniają” dodała na zakończenie Radna Gminy Postomino i absolwentka szkoły Emilia Foryś.

       

      Wspólne zdjęcie

      Warto uwiecznić w pamięci spotkanie po latach…

       

      Jubileuszowy tort

      Jubileuszowy tort sponsorowany przez Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Postominie Pana Bogdana Szlawskiego, zachwycał smakiem i wyglądem.


      Wspomnień czar

      W miłej, pełnej wspomnień atmosferze szybko mijał czas. Goście chętnie oglądali naszą szkołę, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się nie tylko klasy, ale również  stare  fotografie i kroniki. Pomogły one  przenieść się myślami w minione czasy.

       

      Bal Absolwentów

      Wspaniała atmosfera pozwoliła wszystkim na wesołą zabawę. Czas płynął tak szybko, że nawet  nie spostrzegliśmy, jak zastał nas nowy dzień…