• NAUCZYCIELE

   •  

    Lp.

    Imię i nazwisko

    Rodzaj prowadzonych zajęć

    1. Bogumiła Roman-Struś dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
    2. Magdalena Woropaj-Stępień wicedyrektor, pedagog
    3. Anna Chylewska-Sroka historia, WOS, zajęcia rewalidacyjne, biblioteka, nauczyciel wspomagający - wychowawca klasy VIII
    4. Dagmara Herman-Kisielowska język polski, wychowawca klasy VI, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu
    5. Anna Mazurek edukacja wczesnoszkolna - wychowawca klasy I, geografia, język niemiecki
    6. Barbara Kowalska wychowawca oddziału przedszkolnego
    7. Agnieszka Knitter język angielski, wychowawca klasy IV, opiekun samorządu szkolnego
    8. Sławomir Sroka muzyka, plastyka, technika, zajęcia świetlicowe, doradca zawodowy - wychowawca klasy VII
    9. Ewelina Myślak edukacja wczesnoszkolna - wychowawca klasy II, logopedia
    10. Marlena Kachel - Choma wychowawca oddziału przedszkolnego
    11. Magdalena Gorlikowska wychowawca oddziału przedszkolnego
    12. Jolanta Duk-Szlawska matematyka, informatyka, fizyka
    13. Kamila Szach religia
    14. Barbara Zdyb biologia, chemia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
    15. Artur Struś wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
    16. Renata Zbyszyńska edukacja wczesnoszkolna - wychowawca klasy III