Działania pedagoga

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

- udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

- udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

- udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

- przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

- rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

- udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

- organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,

- wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,

- prowadzi zajęcia profilaktyczne, trening asertywności, zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem, napięciami, agresji,

- ćwiczy z uczniami z trudnościami w uczeniu oraz zaburzeniami w uczeniu (dysleksja, dysgrafia itp.),

- prowadzi zajęcia integracyjne w klasach I,

- prowadzi konsultacje dla rodziców,

- współpracuje z instytucjami takimi jak GOPS, Sąd, Policja , PPP, Urząd Gminy , Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
  • 598108623

Galeria zdjęć