Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA 3-4 LATKI

 

I CZĘŚĆ- PORANNA

6.30- 8.00 Schodzenie się dzieci (grupy łączone). Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, kontakty okolicznościowe i indywidualne z dziećmi.

8.00- 8.15 Zabawy dydaktyczne, tematyczne, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi,

II CZĘŚĆ- GŁÓWNA

8.15-8.45 Poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe

8.45- 9.15 Przygotowania do śniadania-czynności higieniczne. Śniadanie.

9.15- 9.30 Profilaktyka zębów, czynności samoobsługowe.

9.30- 10.00  Zajęcia edukacyjne z dominacją aktywności: językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, ruchowej, organizowane przez nauczyciela.

10.00- 10.45 Zabawy z rówieśnikami, zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.

10.45- 11.30 Przygotowanie do obiadu-czynności higieniczne. Obiad.   

11.30- 11.40 Czynności toaletowe, przygotowanie do leżakowania.

11.40- 12.15 Odpoczynek i leżakowanie. Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub nagrań.

III CZĘŚĆ- POOBIEDNIA

12.15-13.00 Pobyt na placu zabaw, spacery i zabawy na świeżym powietrzu: obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne

13.00-15.30  Czytanie bajek, zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne, praca  o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem, rozchodzenie się dzieci (grupy łączone).

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA 5-6 LATKI

 

I CZĘŚĆ- PORANNA

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

8:00-8:15 Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne.

II CZĘŚĆ- GŁÓWNA

8:15-8:30 Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience – przygotowanie do śniadania.

8:30-8:50 Śniadanie

8:50-9:00 Czynności higieniczne po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć.

9:00-10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą: zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia z języka angielskiego, logopedyczne.

10:00-11:00 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

11:00-11:30 obiad

11:30-12:00 Czynności higieniczno-porządkowe po obiedzie. Przygotowanie do odpoczynku.

III CZĘŚĆ- POOBIEDNIA

12:00-12:30 Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych.

12:30-13:00 Czynności samoobsługowe – ubieranie się i czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

13:30-15:30 Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane na placu zabawlub sali, indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno – kompensacyjna. Zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci.

Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się ramowego rozkładu dnia.W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb (sytuacje o których mowa to: wycieczki, imprezy okolicznościowe, akademie).

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
  • 598108623

Galeria zdjęć