Menu

liczba odwiedzin: 5115626

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Organizacja zebrań z rodzicami zależna jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w rejonie szkoły i kraju. Planowane są głównie spotkania w formie on-line z wychowawcami klas. Spotkania te będą się odbywały w określonych przedziałach czasowych. Zebrania w budynku szkoły będą mogły się odbywać tylko w wyjątkowych sytuacjach przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W bieżącym roku szkolnym nie planujemy zebrań ogólnych dla rodziców. Z wychowawcami i nauczycielami każdy rodzic może umówić się w sprawie indywidualnego kontaktu dzwoniąc pod numer 598108623.

W okresie od 8 do 14 września 2020

Spotkanie klasowe z wychowawcą –wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie z zagadnieniami wynikającymi z przepisów prawa

Druga połowa września 2020r

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców-wybór Prezydium Rady Rodziców, porozumienie w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zaopiniowanie projektu planu finansowego szkoły, podjęcie uchwały w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego

W okresie od 7 do 11 grudnia 2020

Konsultacje indywidualne, spotkania z wychowawcami- przedstawienie informacji o wynikach nauczania oraz zachowaniu

W okresie od 2 do  5 lutego 2021

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I sem. roku szk. 2020/2021.

W okresie od 10 do  14 maja 2021

Konsultacje indywidualne przedstawienie informacji o wynikach edukacji w tym ocenach z zachowania

Czerwiec 2021

 

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Ponadto mogą odbywać się inne spotkania wychowawców, nauczycieli z Rodzicami, o terminie spotkań Rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
    szkola_staniewice@onet.pl
  • 598108623

Galeria zdjęć