Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 


13.09.2022
Godz. 17.00


Zebranie ogólne. Spotkanie klasowe z wychowawcą –wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie z zagadnieniami wynikającymi z przepisów prawa.

 

 

21.09.2022

Godz. 17.00


Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców-wybór Prezydium Rady Rodziców, rozliczenie planu finansowego RR z poprzedniego roku szkolnego, ustalenie planu pracy i planu finansowego Rady Rodziców na bieżący rok, rozpatrzenie wniosków nauczycieli w sprawie dofinansowania działań szkolnych, porozumienie w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zaopiniowanie projektu planu finansowego szkoły, podjęcie uchwały w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego


Według godzin przeznaczonych na konsultacje dla rodziców
i uczniów
kliknij tutaj

 

Konsultacje indywidualne, spotkania z wychowawcami - przedstawienie informacji o wynikach nauczania oraz zachowaniu


07.02.2023

Godzina ustalona indywidualnie z wychowawcami klas
 

Spotkania ogólne z dyrektorem i klasowe z wychowawcą -poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I sem. roku szk. 2022/2023.


Według godzin przeznaczonych na konsultacje dla rodziców
i uczniów
kliknij tutaj

 

Konsultacje indywidualne, spotkania z wychowawcami - przedstawienie informacji o wynikach nauczania oraz zachowaniu.


19.06.2023

Godz. 17.00

 

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
  • 598108623

Galeria zdjęć