Menu

liczba odwiedzin: 3267209

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

11.09.2018
Godz. 16.00
środa

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie z zagadnieniami wynikającymi z przepisów prawa.

18.09.2019
Godz. 17.00
środa

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców - wybór Prezydium Rady Rodziców, porozumienie w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zaopiniowanie projektu planu finansowego szkoły, podjęcie uhwały w sprawie Programu wychowawczo - profilaktycznego.

11.12.2019
Godz. 15.00-17.00
środa

Konsultacje indywidualne, spotkania z wychowawcami - przedstawienie informacji o wynikach nauczania oraz zachowaniu.

05.02.2020
Godz. 16.00
środa

Zebranie ogólne z rodzicami. Spotkanie klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na
I sem. roku szkolnego 2019/2020.

06.05.2020
Godz. 15.00-17.00
środa

Konsultacje indywidualne, spotkania z wychowawcami - przedstawienie informacji o wynikach nauczania oraz zachowaniu.
17.06.2020
Godz. 17.00
środa
Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców - podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
Ponadto mogą odbywać się inne spotkania wychowawców, nauczycieli z Rodzicami, o terminie spotkań Rodzice zostaną poinformowani indywidualnie.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
    szkola_staniewice@onet.pl
  • 598108623

Galeria zdjęć