• Dożywianie

     • Nagłówek

     • IFORMACJA DLA RODZICA,

      KTÓREGO DZIECKO KORZYSTA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

      Prosimy o terminowe regulowanie płatności za wyżywienie dzieci w szkole zgodnie z wymienionymi terminami.

      MIESIĄC

      TERMIN OPŁATY

      za styczeń 2023 r.

      do 13 stycznia 2023 r.

      za luty 2023 r.

      do 31 stycznia 2023 r.

      za marzec 2022 r.

      do 28 lutego 2023 r.

      za kwiecień 2023 r.

      do 31 marca 2023 r.

      za maj 2023 r.

      do 28 kwietnia 2023 r.

      za czerwiec 2023 r.

      do 31 maja 2023 r.

       

       

      Planowane dni żywienia 02.01.2023. – 30.06.2023 r.

      Miesiąc

      Ilość dni żywieniowych
      Oddział Przedszkolny

      Kwota do wpłaty
      Szkoła Podstawowa

      styczeń

      21 dni

      21 dni x 5,00 zł =

      105,00 zł

      luty

      20 dni

      20 dni x 5,00 zł =

      100,00 zł

      marzec

      23 dni

      23 dni x 5,00 zł =

      115,00 zł

      kwiecień

      17 dni

      17 dni x 5,00 zł =

      85,00 zł

      maj

      21 dni

      21 dni x 5,00 zł =

      105,00 zł

      czerwiec

      21 dni

      21 dni x 5,00 zł =

      105,00 zł

       

      ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

      Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
      Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
      25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
      Opłaty można dokonać:
      - na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
      w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

      Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
      lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego w sekretariacie szkoły. 

       

       

       

       

       

       

       

       

      Odliczenie kwoty za niewykorzystany obiad następuje od następnego dnia po zgłoszeniu.
      Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc żywieniowy.
      W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
      W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana.

       

       

       

      Planowane dni żywienia 02.01.2023. – 30.06.2023 r.

      Miesiąc

      Ilość dni żywieniowych
      Szkoła Podstawowa

      Kwota do wpłaty
      Szkoła Podstawowa

      styczeń

      21 dni

      21 dni x 5,00 zł =

      105,00 zł

      luty

      10 dni

      10 dni x 5,00 zł =

      50,00 zł

      marzec

      23 dni

      23 dni x 5,00 zł =

      115,00 zł

      kwiecień

      16 dni

      16 dni x 5,00 zł =

      80,00 zł

      maj

      17 dni

      17 dni x 5,00 zł =

      85,00 zł

      czerwiec

      12 dni

      12 dni x 5,00 zł =

      60,00 zł

       

       

      SZKOŁA PODSTAWOWA

       

      Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
      Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
      25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
      Opłaty można dokonać:
      - na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
      w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

      Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
      lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego
      w sekretariacie szkoły. 

       

       

       

       

       

       

      Odliczenie kwoty za niewykorzystany obiad następuje od następnego dnia po zgłoszeniu.
      Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc żywieniowy.
      W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
      W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana