Menu

liczba odwiedzin: 5371054

Dożywianie

IFORMACJA DLA RODZICA,

KTÓREGO DZIECKO KORZYSTA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności za wyżywienie dzieci w szkole zgodnie z wymienionymi terminami.

MIESIĄC

TERMIN OPŁATY

za wrzesień 2020 r.

do 15 września 2020 r.

za październik 2020 r.

do 30 września 2020 r.

za listopad 2020 r.

do 31 października 2020 r.

za grudzień 2020 r.

do 30 listopada 2020 r.

za styczeń 2021 r.

do 15 stycznia 2021 r.

za luty 2021 r.

do 31 stycznia 2021 r.

za marzec 2021 r.

do 28 lutego 2021 r.

za kwiecień2021 r.

do 31 marca 2021 r.

za maj 2021 r.

do 30 kwietnia 2021 r.

za czerwiec 2021 r.

do 31 maja 2021 r.

 

Planowane dni żywienia 18.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Miesiąc

Ilość dni

żywieniowych
Oddział Przedszkolny

Kwota do wpłaty
Szkoła Podstawowa

styczeń

10 dni

10 dni x 3,00 zł =

30,00 zł

luty

20 dni

20 dni x 3,00 zł =
60,00 zł

marzec

23 dni

23 dni x 3,00 zł =

69,00 zł

kwiecień

18 dni

18 dni x 3,00 zł =
54,00 zł

maj

20 dni

20 dni x 3,00 zł =
60,00 zł

czerwiec

21 dni

21 dni x 3,00 zł =
63 zł

 

 

 

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego
w sekretariacie szkoły.  Odliczenie kwoty
za niewykorzystany obiad następuje od następnego
dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty
za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana.

 

 

 

 

 

 

Planowane dni żywienia 18.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Miesiąc

Ilość dni

żywieniowych
Szkoła Podstawowa

Kwota do wpłaty
Szkoła Podstawowa

styczeń

10 dni

10 dni x 3,00 zł =

30,00 zł

luty

20 dni

20 dni x 3,00 zł =
60,00 zł

marzec

23 dni

23 dni x 3,00 zł =

69,00 zł

kwiecień

18 dni

18 dni x 3,00 zł =
54,00 zł

maj

17 dni

17 dni x 3,00 zł =
51,00 zł

czerwiec

14 dni

14 dni x 3,00 zł =
42 zł

 

 

 

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego
w sekretariacie szkoły.  Odliczenie kwoty
za niewykorzystany obiad następuje od następnego
dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty
za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
    szkola_staniewice@onet.pl
  • 598108623

Galeria zdjęć