Menu

liczba odwiedzin: 5654708

Dożywianie

IFORMACJA DLA RODZICA,

KTÓREGO DZIECKO KORZYSTA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności za wyżywienie dzieci w szkole zgodnie z wymienionymi terminami.

 

MIESIĄC

TERMIN OPŁATY

za wrzesień 2022 r.

do 15 września 2022 r.

za październik 2022 r.

do 30 września 2022 r.

za listopad 2022 r.

do 31 października 2022 r.

za grudzień 2022 r.

do 30 listopada 2022 r.

 

Planowane dni żywienia 02.09.2022r. – 31.12.2022 r.

Miesiąc

Ilość dni żywieniowych
Oddział Przedszkolny

Kwota do wpłaty
 Oddział Przedszkolny

wrzesień

21 dni

21 dni x 4,00 zł =

84,00 zł

październik

21 dni

20 dni x 4,00 zł =
84,00 zł

listopad

20 dni

23 dni x 4,00 zł =

80,00 zł

grudzień

17 dni

17 dni x 4,00 zł =
64,00 zł

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego w sekretariacie szkoły. 

 

 

Odliczenie kwoty za niewykorzystany obiad następuje od następnego dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana.

 

 

 

Planowane dni żywienia 02.09.2022r. – 31.12.2022 r.

 

Miesiąc

Ilość dni

żywieniowych
Szkoła Podstawowa

Kwota do wpłaty
Szkoła Podstawowa

wrzesień

21 dni

21 dni x 4,00 zł =

84,00 zł

październik

19 dni

19 dni x 4,00 zł =
76,00 zł

listopad

20 dni

20 dni x 4,00 zł =

80,00 zł

grudzień

16 dni

16 dni x 4,00 zł =
64,00 zł

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego
w sekretariacie szkoły. 

 

 

Odliczenie kwoty za niewykorzystany obiad następuje od następnego dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
  • 598108623

Galeria zdjęć