Menu

liczba odwiedzin: 3266993

Dożywianie

IFORMACJA DLA RODZICA,

KTÓREGO DZIECKO KORZYSTA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności za wyżywienie dzieci w szkole zgodnie z wymienionymi terminami.

MIESIĄC

TERMIN OPŁATY

za styczeń 2020 r.

do 17 stycznia 2020 r.

za luty 2020 r.

do 31 stycznia 2020 r.

za marzec 2020 r.

do 29 lutego 2020 r.

za kwiecień 2020 r.

do 31 marca 2020 r.

za maj 2020 r.

do 30 kwietnia 2020 r.

za czerwiec 2020 r.

do 31 maja 2020 r.

 

Planowane dni żywienia 07.01 – 26.06.2020 r.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Miesiąc

Ilość dni

żywieniowych
Szkoła Podstawowa

Kwota do wpłaty
Szkoła Podstawowa

styczeń

19 dni

19 dni x 3,00 zł =

57,00 zł

luty

10 dni

10 dni x 3,00 zł =

30,00 zł
 

marzec

22 dni

22 dni x 3,00 zł =

 66,00 zł

kwiecień

21 dni

21 dni x 3,00 zł =

63,00 zł
 

maj

20 dni

20 dni x 3,00 zł =

60,00 zł

czerwiec

18 dni

18 dni x 3,00 zł =

54,00 zł

 

 

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego
w sekretariacie szkoły.  Odliczenie kwoty
za niewykorzystany obiad następuje od następnego
dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty
za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana.

 

 

 

 

 

Planowane dni żywienia 07.01 – 26.06.2020 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Miesiąc

Ilość dni

żywieniowych
Szkoła Podstawowa

Kwota do wpłaty
Szkoła Podstawowa

styczeń

19 dni

19 dni x 3,00 zł = 57,00 zł

luty

10 dni

10 dni x 3,00 zł =
30,00 zł

marzec

22 dni

22 dni x 3,00 zł =

66,00 zł

kwiecień

15 dni

15 dni x 3,00 zł =
45,00 zł

maj

20 dni

20 dni x 3,00 zł =
60,00 zł

czerwiec

16 dni

16 dni x 3,00 zł =
48 zł

 

 

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego
w sekretariacie szkoły.  Odliczenie kwoty
za niewykorzystany obiad następuje od następnego
dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty
za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
    szkola_staniewice@onet.pl
  • 598108623

Galeria zdjęć