Menu

liczba odwiedzin: 5561762

Dożywianie

IFORMACJA DLA RODZICA,

KTÓREGO DZIECKO KORZYSTA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności za wyżywienie dzieci w szkole zgodnie z wymienionymi terminami.

MIESIĄC

TERMIN OPŁATY

za wrzesień

do 15 września

za październik

do 30 września

za listopad

do 25 października

za grudzień

do 25 listopada

 

Planowane dni żywienia 02.09.2021 r. – 31.12.2021 r.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Miesiąc

Ilość dni żywieniowych
Oddział Przedszkolny

Kwota do wpłaty
Oddział Przedszkolny

wrzesień

21 dni

 21 dni x 3,00 zł = 63,00

październik

21 dni

21 dni x 3,00 zł =63,00
 

listopad

20 dni

20 dni x 3,00 zł = 60,00

grudzień

17 dni

17 dni x 3,00 zł =51,00

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego
w sekretariacie szkoły.  Odliczenie kwoty
za niewykorzystany obiad następuje od następnego
dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty
za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana.

 

 

 

 

Planowane dni żywienia 02.09.2021 r. – 31.12.2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Miesiąc

Ilość dni
żywieniowych
Szkoła Podstawowa

Kwota do wpłaty
Szkoła Podstawowa

wrzesień

21 dni

 21 dni x 3,00 zł = 63,00

październik

20 dni

20 dni x 3,00 zł =60,00

listopad

19 dni

19 dni x 3,00 zł = 57,00

grudzień

16 dni

16 dni x 3,00 zł =48,00

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego
w sekretariacie szkoły.  Odliczenie kwoty
za niewykorzystany obiad następuje od następnego
dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty
za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
    szkola_staniewice@onet.pl
  • 598108623

Galeria zdjęć