Menu

liczba odwiedzin: 5609678

Dożywianie

IFORMACJA DLA RODZICA,

KTÓREGO DZIECKO KORZYSTA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności za wyżywienie dzieci w szkole zgodnie z wymienionymi terminami.

 

MIESIĄC

WŁATA DO

Styczeń

do 15 stycznia

Luty

do 31 stycznia

Marzec

do 28 lutego

Kwiecień

do 31 marca

Maj

do 30 kwietnia

Czerwiec

do 31 maja

 

Planowane dni żywienia 03.01.2022r. – 30.06.2022 r.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Miesiąc

Ilość dni

żywieniowych
Szkoła Podstawowa

Kwota do wpłaty
Szkoła Podstawowa

styczeń

19 dni

 19 dni x 4,00 zł = 76,00

luty

20 dni

20 dni x 4,00 zł =80,00
 

marzec

23 dni

23 dni x 4,00 zł = 92,00

kwiecień

18 dni

18 dni x 4,00 zł = 72,00

maj

20 dni

20 dni x 4,00 zł = 80,00

czerwiec

20 dni

20 dni x 4,00 zł = 80,00

 

 

 

 

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego
w sekretariacie szkoły.  Odliczenie kwoty
za niewykorzystany obiad następuje od następnego
dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty
za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane dni żywienia03.01.2022r. – 30.06.2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Miesiąc

Ilość dni

żywieniowych
Szkoła Podstawowa

Kwota do wpłaty
Szkoła Podstawowa

styczeń

15 dni

 15 dni x 4,00 zł = 60,00

luty

11 dni

11 dni x 4,00 zł = 44,00
 

marzec

23 dni

23 dni x 4,00 zł = 92,00

kwiecień

17 dni

17 dni x 4,00 zł = 68,00

maj

17 dni

17 dni x 4,00 zł = 68,00

czerwiec

15 dni

15 dni x 4,00 zł = 60,00

 

 

 

 

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego
w sekretariacie szkoły.  Odliczenie kwoty
za niewykorzystany obiad następuje od następnego
dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty
za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
  • 598108623

Galeria zdjęć