Dożywianie

IFORMACJA DLA RODZICA,

KTÓREGO DZIECKO KORZYSTA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności za wyżywienie dzieci w szkole zgodnie z wymienionymi terminami.

MIESIĄC

TERMIN OPŁATY

za styczeń 2023 r.

do 13 stycznia 2023 r.

za luty 2023 r.

do 31 stycznia 2023 r.

za marzec 2022 r.

do 28 lutego 2023 r.

za kwiecień 2023 r.

do 31 marca 2023 r.

za maj 2023 r.

do 28 kwietnia 2023 r.

za czerwiec 2023 r.

do 31 maja 2023 r.

 

 

Planowane dni żywienia 02.01.2023. – 30.06.2023 r.

Miesiąc

Ilość dni żywieniowych
Oddział Przedszkolny

Kwota do wpłaty
Szkoła Podstawowa

styczeń

21 dni

21 dni x 5,00 zł =

105,00 zł

luty

20 dni

20 dni x 5,00 zł =

100,00 zł

marzec

23 dni

23 dni x 5,00 zł =

115,00 zł

kwiecień

17 dni

17 dni x 5,00 zł =

85,00 zł

maj

21 dni

21 dni x 5,00 zł =

105,00 zł

czerwiec

21 dni

21 dni x 5,00 zł =

105,00 zł

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego w sekretariacie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odliczenie kwoty za niewykorzystany obiad następuje od następnego dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana.

 

 

 

Planowane dni żywienia 02.01.2023. – 30.06.2023 r.

Miesiąc

Ilość dni żywieniowych
Szkoła Podstawowa

Kwota do wpłaty
Szkoła Podstawowa

styczeń

21 dni

21 dni x 5,00 zł =

105,00 zł

luty

10 dni

10 dni x 5,00 zł =

50,00 zł

marzec

23 dni

23 dni x 5,00 zł =

115,00 zł

kwiecień

16 dni

16 dni x 5,00 zł =

80,00 zł

maj

17 dni

17 dni x 5,00 zł =

85,00 zł

czerwiec

12 dni

12 dni x 5,00 zł =

60,00 zł

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Wpłaty na obiady uczniów przyjmowane będą wyłącznie na rachunek bankowy jednostki.
Numer rachunku bankowego do ww. wpłat:
25  9315  0004  0021  5215  2000  0010
Opłaty można dokonać:
- na konto Szkoły Podstawowej w Staniewicach wpisując
w treści : miesiąc, imię  i nazwisko, klasa (ilość dni odpisu za poprzedni miesiąc po uzgodnieniu w sekretariacie szkoły).

Nieobecność ucznia należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie do godz. 13.00 dnia poprzedzającego
w sekretariacie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

Odliczenie kwoty za niewykorzystany obiad następuje od następnego dnia po zgłoszeniu.
Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc żywieniowy.
W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować pisemnie w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 25 dnia  poprzedzającego miesiąc  rezygnacji.
W przypadku braku informacji o niekorzystaniu z obiadów, opłata za następny miesiąc będzie naliczana

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
  • 598108623

Galeria zdjęć