PPWOW

 

 

Szkoła Podstawowa w Staniewicach uczestniczyła w realizacji Programu Integracji Społecznej, który jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Jest to możliwe dzięki funduszom uzyskanym przez Gminę Postomino z Banku Światowego a wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej. Od początku 2010 roku realizowane były projekty, których celem było podniesienie poziomu integracji społecznej, aktywizacja lokalnej społeczności i przygotowanie do korzystania z innych programów.

Organizacja czasu wolnego dla dzieci z miejscowości Staniewice, Tyń, Nosalin, Mazów, Wilkowice, Chudaczewko to cykl zajęć zmierzających do uatrakcyjnienia czasu spędzanego po lekcjach. Projekt był realizowany od 1 lutego 2010r. do 15 lutego 2010r. Całkowity koszt realizacji projektu opiewał na kwotę 2000 zł.

DZIAŁANIA

CYKL ZAJĘĆ :

 • Wyjazd do kina w Sławnie na film pt. „Mikołajek”
 • Angielskie śniadanie…
 • Konkurs fotograficzno- rysunkowy – „Zima”
 • Zabawy logopedyczne
 • Zajęcia sportowe
 • Angielskie popołudnie...
 • Ortografia bez tajemnic

 

REZULTATY

 • Objęcia działaniami organizacji czasu wolnego 70 dzieci w wieku od 6 do 14 lat
 • Zdobycie przez dzieci dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację
 • Udział szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnej wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży
 • Nawiązanie współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.
 • 1 wyjazd integracyjny do kina

 

 

W projekcie „Warsztaty tańca” wzięło udział 18 uczniów Szkoły Podstawowej w Staniewicach, dzieci miały możliwość nauki tańca nowoczesnego i klasycznego, występowały na przeglądach artystycznych, festynach i pokazach. Wszyscy uczestnicy objęci zostali specjalistyczną opieką pedagogiczną. Po zakończeniu realizacji projektu trwałość usługi jest kontynuowana w formie zajęć pozalekcyjnych. Projekt był realizowany 16 marca 2009r. do 31 grudnia 2009r. Całkowity koszt realizacji projektu opiewał na kwotę 4000 zł.

Kolejnym projektem realizowanym w ramach PPWOW była Aktywizacja mieszkańców Staniewic” w ramach tego projektu odbyły się zajęcia edukacyjne dla rodziców i dzieci w wieku 2-6 lat, piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka, przeprowadzenie Białej Niedzieli, wyjazd to Teatrzyku Lalki Tęcza w Słupsku, wycieczka na Górę Chełmską do Koszalina, przygotowane zostały także paczki świąteczne dla dzieci. Zakupiony został sprzęt do dyspozycji szkoły i mieszkańców Staniewic. Cały projekt na kwotę 7000 zł zaangażował mieszkańców Staniewic, nauczycieli, rodziców i dzieci.

 

Biała niedziela

 

 

 

 

 

Wyjazd na Górę Chełmską

 

 

Zajęcia dla najmłodszych

 

Na zakończenie roku w ramach pozyskanych funduszy możliwe było także przeprowadzenie zabawy andrzejkowej dla dzieci z obwodu szkoły. Organizacja zabawy zaangażowała rodziców do wspólnego działania na rzecz otaczającego środowiska. Wspólne działania bardzo integrują i wspomagają dialog między partnerami społecznymi, mobilizują także do podejmowania nowych wyzwań, przygotowują do realizacji projektów i sięgania po fundusze zewnętrzne. Kwota dofinansowania 1000 zł.

Zabawa andrzejkowa

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
  Staniewice 61
  76-113 Postomino
 • 598108623

Galeria zdjęć