Z Małej Szkoły w Wielki Świat

SZKOŁA PODSTAWOWA W STANIEWIACH
REALIZOWAŁA PROJEKT

„Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT”

Bezpośrednim beneficjentem projektu byli uczniowie klas I–VI małych wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi, samorządy gminne i inne podmioty. Pośrednio adresatem działań w projekcie są również dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie.

Projekt obejmował dziewięć województw:

 • mazowieckie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie (region centralny)
 • zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie (region zachodni)


W projekcie bierze udział po 12-13 Małych Szkół z każdego z dziewięciu województw, w tym 36 szkół większych (od 71 do 110 uczniów) i 74 szkoły mniejsze (do 70 uczniów).

 

Cel ogólny projektu:

Wsparcie uczniów Małych Szkół (klasy I-VI) z w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych:

 • kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych;
 • kompetencji społecznych i obywatelskich;
 • umiejętności uczenia się.

 

Finansowanie

Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.4, zwyciężył w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości".

Oficjalna strona projektu www.malaszkola.pl

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
  Staniewice 61
  76-113 Postomino
 • 598108623

Galeria zdjęć