Menu

liczba odwiedzin: 5115573

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 -31 grudnia 2020r.
3. Zakończenie I semestru 29 stycznia 2021r.
4. Ferie zimowe 4 - 17 lstycznia 2021r. 
5. Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia - 6 kwietnia 2021r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021r.
8. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.

 

Dodatkowo dni wolne z dni do dyspozycji dyrektora zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.20017 (Dz. U.2017)  w sprawie organizacji roku szkolnego (w tych dniach będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze):

9 listopada 2020 r. (poniedziałek)

10 listopada 2020 r. (wtorek)

25  - 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)

4 czerwca 2021 r. (piątek)

17 czerwca 2021 r. (czwartek)  - Rada klasyfikacyjna

18 czerwca 2021 r. (piątek)

14 października Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
    szkola_staniewice@onet.pl
  • 598108623

Galeria zdjęć