Menu

liczba odwiedzin: 5197824

Regulaminy i procedury

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej w Staniewicach, w skład których wchodzą:

 

 1. Procedura kontaktów nauczycieli z rodzicami

 2. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa

 3. Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego

 4. Procedura postępowania wobec osób obcych oraz rodziców/prawnych opiekunów wchodzących na teren szkoły

 5. Procedura  przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

 6. Procedura przyprowadzania dzieci do szkoły i odbierania ze szkoły

 7. Procedura dotycząca postępowania w przypadku ucieczki ucznia z lekcji (wagary)

 8. Procedura sprawowania opieki nad uczniem zwolnionym z zajęć wychowania fizycznego

 9. Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia oraz nieprzewidywanego zdarzenia

 10. Procedura postępowania wobec rodziców będących pod wpływem alkoholu w szkole

 11. Procedura postępowania wobec agresywnych rodziców w stosunku do pracowników szkoły

 12. Procedura postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki,  zawodów, konkursów.

 13. Procedura organizacji zawodów sportowych,  konkursów  i innych imprez nie będącymi wycieczkami

 14. Procedura postępowania w przypadku przyłapania ucznia i udowodnienia uczniowi kradzieży na terenie szkoły

 15. Procedura postępowania w przypadku posiadania przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz substancji uzależniających

 16. Procedura postępowania wobec ucznia zaniedbanego środowiskowo i rodziców niewydolnych wychowawczo

 17. Procedura  postępowania nauczycieli w wypadku uzyskania informacji o spożywaniu przez uczniów alkoholu lub paleniu papierosów (na terenie szkoły i poza nią)

 18. Procedura postępowania nauczycieli w wypadku, gdy uczeń znajduje się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 19. Procedura postępowania w wypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk

 20. Procedura postępowania w wypadku podejrzenia, że uczeń na terenie szkoły posiada substancję wyglądem przypominającą narkotyk

 21. Procedura postępowania w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol (papierosy)

 22. Procedura postępowania w przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia

 23. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika

 24. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów

 25. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy

 26. Procedura postępowania w przypadku wniesienia na teren szkoły telefonu

 27. Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli

 28. Procedura wprowadzania zmian do Statutu szkoły

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
  Staniewice 61
  76-113 Postomino
  szkola_staniewice@onet.pl
 • 598108623

Galeria zdjęć