Menu

liczba odwiedzin: 722403

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

11.09.2018
Godz. 16.00|
Wtorek

Spotkanie klasowe z wychowawcą –wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie z zagadnieniami wynikającymi z przepisów prawa.

18.09.2018
Godz. 17.00
Wtorek

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców-wybór Prezydium Rady Rodziców, porozumienie w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zaopiniowanie projektu planu finansowego szkoły.

11.12.2018
Godz. 15-17
Wtorek

Konsultacje indywidualne, spotkania z wychowawcami- przedstawienie informacji o wynikach nauczania oraz zachowaniu.

22.01.2019
Godz. 16.00
Wtorek

Zebranie ogólne z rodzicami. Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I sem. roku szk. 2018/2019.

7.05.2019
Godz. 15-17
Wtorek

Konsultacje indywidualne przedstawienie informacji o wynikach edukacji w tym ocenach z zachowania.

11.06.2019
Godz. 17.00
Wtorek

Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Ponadto mogą odbywać się inne spotkania wychowawców, nauczycieli z Rodzicami, o terminie spotkań Rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
  • 598108623

Galeria zdjęć