Menu

liczba odwiedzin: 3267199

Ubezpieczenie

Wykaz polis NNW dzieci i młodzieży

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia dzieci/młodzieży należy korzystać z podanych niżej nr polis przypisanych do odpowiednich ubezpieczeń i wariantów.

POLISY NNW 

POLISA NR 998A 865587 - WARIANT I (suma ubezpieczenia: 16 000 zł, składka na osobę: 30 zł) 
POLISA NR 998A 865599 - WARIANT I SPORT (suma ubezpieczenia: 16 000 zł, składka na osobę: 35 zł) 
POLISA NR 998A 865588 - WARIANT II (suma ubezpieczenia: 23 000 zł, składka na osobę: 40 zł) 
POLISA NR 998A 865600 - WARIANT II SPORT (suma ubezpieczenia: 23 000 zł, składka na osobę: 45 zł) 
POLISA NR 998A 865597 - WARIANT III (suma ubezpieczenia: 32 000 zł, składka na osobę: 55 zł) 
POLISA NR 998A 722944 - WARIANT III SPORT (suma ubezpieczenia: 32 000 zł, składka na osobę: 60 zł) 
POLISA NR 998A 865598 - WARIANT IV (suma ubezpieczenia: 26 000 zł, składka na osobę: 50 zł) 
POLISA NR 998A 722966 - WARIANT EXTRA (suma ubezpieczenia: 73 000 zł, składka na osobę: 120 zł) 

 

 Składkę na ubezpieczenie uiszczamy na konto Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym w Sławnie

nr 90 9317 0002 0000 0192 2000 0010

Ofreta

Ulotka z Formularzem przystąpienia

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
    szkola_staniewice@onet.pl
  • 598108623

Galeria zdjęć