Get Adobe Flash player

szkola_staniewice@onet.pl

Główna Szkoła Odkrywców

Czas realizacji projektu: 1 czerwca 2007-31 marca 2008

Projekt "Szkoła Odkrywców" realizowany był przez profesjonalną kadrę pedagogiczną. Zadanie główne czyli odkrywanie drzemiących w uczniach talentów zrealizowane zostało poprzez dziesięć zadań podrzędnych. Wszystkie były ze sobą skorelowane i wzajemnie się uzupełniały. Naszym zadaniem było wskazanie uczniom kierunku w jaki sposób mogą rozwijać swoje umiejętności. Nie narzucaliśmy konkretnych działań. Ukierunkowaliśmy dzieci w taki sposób, aby mogły rozwijać swoją inwencję twórczą i czuć się odpowiedzialnymi za to co robią. Przygotowaliśmy  ich do samodzielnego  podejmowania działań. Zaangażowaliśmy  mieszkańców wsi i okolic. Wypracowaliśmy  pozytywne wzorce współpracy. Zapoczątkowaliśmy działania do stworzenia prawdziwej kopalni Odkrywców talentów na miarę Staniewic, Postomina, Sławna a może nawet regionu czy kraju. W naszym projekcie wzięły udział wszystkie dzieci z naszej szkoły. Nie zapomnieliśmy o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, one też mają w życiu "COŚ" do powiedzenia. I my to wykorzystaliśmy!!

Jednym z zadań szkoły było wspieranie rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci. W związku z tym stworzyliśmy sytuacje, które umożliwiły stały, systematyczny kontakt z rodzicami. Szkoła prowadziła  zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie, mogli uaktywnić się w dziedzinie teatru i dramy, sportu oraz muzyki. Występowały na scenach, prezentowały swoje umiejętności na festynach wiejskich, pokazach oraz dożynkach, wyjeżdżały do teatru, filharmonii oraz muzeum, zwiedziły Toruń, Kluki, Słowiński Park Narodowy.

Dzieci uczestnicząc  w zajęciach krajoznawczych miały możliwość poznać tradycje innych narodów ich kuchnie, zwyczaje i tradycje. Uczestnicząc w rajdach rowerowych dostrzegały piękno naszego polskiego krajobrazu, doceniły także znaczenie ruchu dla prawidłowego rozwoju. Uczniowie mieli możliwość wyjazdów na czwartki lekkoatletyczne, biegały na prawdziwej bieżni, sprawdzały się w różnych dyscyplinach sportowych. Profesjonalnie poprowadzone zajęcia byłyby szansą dla dzieci, które mają predyspozycje do zajęć plastycznych, sportowych ,wokalnych. Dzieci miały możliwości zwiedzania wystaw muzealnych, oglądania eksponatów. Stworzenie im  szerokiej gamy zajęć artystycznych  umożliwiło rozbudzenie nie tylko wyobraźni, ale również aktywności twórczej. Rozbudzenie w młodych ludziach własnej inwencji twórczej stało się  niezwykle potrzebne szczególnie w tym, biernym środowisku.

Nauczyły się sprawnie posługiwać komputerem, poznały jego tajemnice, wkroczyły w świat Internetu, pochwaliły się swoimi umiejętnościami przed dziadkami i babciami. Maluchy uczyły się nie tylko przy pomocy komputera, rozwijały swoją wyobraźnię poprzez zabawy twórcze, w lesie, na boisku dzięki temu mogły przenieść pozytywne wzorce na grunt swojego domu.

Uczniowie zdolni matematyczni mogli pokazać swoje możliwości na zajęciach matematycznych. Pokaz „matematycznej magii” podobał się wszystkim którzy go oglądali w szkole i na festynie wiejskim. Pomysły czerpane były z życia, otaczającego środowiska, a także Internetu i książek. Uczniowie nie tylko słuchali ale również czytali książki, odwiedzili bibliotekę gminną, przygotowywali przedstawienia.

Uczniowie ze stwierdzoną nadpobudliwością psychoruchową  lub  upośledzeniu w stopniu lekkim czy też ci, którzy posiadają orzeczenie o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do ich możliwości, też nie czuli się  zagubieni. Uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych organizowanych specjalnie dla nich, rozwijali swoje pasje i zainteresowania.

Tutaj możecie zobaczyć jak było.